be salamati>>>

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮ . . .
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭ ﻗﻮﺯ ﮐﺮﺩﯼ . . .
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻨﮕﻪ . . .
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﻬﺶ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﯽ ﻭﻟﯽ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ ...
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻐﻀﺘﻮ ﻗﻮﺭﺕ ﻣﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﯽ ...
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺁﻫﻨﮕﯽ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﯼ ﯾﺎﺩ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﻔﺘﯽ ...
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﯼ ﯾﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨﯽ ﻣﯿﮕﯽ : ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ...
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺱ ﺧﻮﺩﺕ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ ....
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﯼ ...
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﯼ ...
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﻪ ﺭﯾﺨﺘﯽ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻦ ...
ﺍﺭﻩ ﺭﻓﯿﻖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﺕ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻃﻮﻓﺎﻧﯿﻪ

/ 0 نظر / 10 بازدید