خدایا؟.....ّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّ

خدایا آسمانت چه مزه ایست ؟؟؟


من که فقط زمین خوردم . . . .

 

 


خدایـــا " تنها " نگذار

 


 

دلـــــــــــی را که هیچ کس " دردش " را نمی فهمد . . . .
/ 0 نظر / 11 بازدید