منمن! نه ! عاشق نیستم...

 

فقط گاهی … حرف تو که می شود،

دلم مثل اینکه تب کند!!

گرم و سرد می شود.

توی سینه ام چنگ می زند.

آب می شود... تنگ می شود!!!!

/ 0 نظر / 8 بازدید