چه بی تابانه میخواهمت                                     ای دوریت ازمون تلخ زنده به گوری                                                                                               

 

لاله 

/ 0 نظر / 11 بازدید