ادم های ساده...

می دانی..؟

آدم های ساده..

ساده هم عاشق می شوند

ساده صبوری می کنند

ساده عشق می ورزند

ساده می مانند

اما سخت دل می کنند


/ 1 نظر / 33 بازدید
محمد

واقعا درسته ادمهای ساده مثه من ساده دل می بندن و عاشق میشن ولی سخت دل می کنن ... مرسی