چرای«»

چرا یادم میره دستات پناهِ دستِ سردم بود 

چرا یادم میره حرفات یه مرحـــم روی دردم بــود 

با اینکه ، خوبی های تو همیشه بی عَوض بوده 

خیال نکن که این کارا روی قصد و غرض بــوده 

 
  

/ 0 نظر / 5 بازدید