# جملات_عاشقانه

تنها...

سخـــــــــتــی تــنهــایی را وقتـــــی فــــهمیـــدم   کــ ــه دیــدم مترسکـــــبـه کــلاغ میــ ــگویــد:هرچــقدر دوستـــ ــ داری نوکــ بزنفقـــط تنهــام نــذار!!  
/ 0 نظر / 8 بازدید